Kineziterapija

Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja neizostavnu oblast fizikalne terapije koja kao metod liječenje koristi pokret. Ona se bavi primjenom jasno određenih pokreta pojedinih djelova tijela ili tijela u cjelini, radi očuvanja, uspostavljanja ili razvijanja funkcija lokomotornog sistema. Takođe, kineziterapija predstavlja najefikasniji način ponovnog uspostavljanja pokreta tijela.

Naime, prva smo i jedina ustanova u Crnoj Gori, koja specijalni program kineziterapije koristi prilagođeno kod svih uzrasnih grupa. Takođe, u našoj ustanovi radimo po specijalnim programima istezanja i korektivne gimnastike.

Kineziterapija kod povreda, preloma, kontraktura svi segmenata i zglobova,

Kineziterapija kod mozdanih udara, stanja posle ugradnje bajpasa,

Kineziterapija kod djece koja su razvila pogrešnu posturu i polozaj tijela,

Kineziterapija ravnih i krivih stopala,

Kineziterapija deformiteta zglobova (koljena, skočnog zgloba, zgloba ramena…),

Kineziterapija deformiteta kičme (skolioza, kifoza),

Specijalni program istezanja - kod reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa.