Rehabilitacija djece

Rehabilitacija djece

Zdravlje djece je naša najveća dužnost i briga, zbog toga se koncept rada u našoj ordinaciji bazira na sveobuhvatnom pristupu tretmanima, kako zdrave, tako i djece ometene u razvoju.

U okviru PZU “Angela” djeluje specijalizovan tim koji se brine o zdravlju djece. Ta briga podrazumijeva preventivne preglede od strane ljekara fizijatra za djecu i od strane specijalista fizikalne medicine primarnog nivoa a uključuje i savjetovanja za roditelje.

Naš cilj je da otkrijemo, preveniramo i pratimo stanje najmladjih, te omogućimo pravovremenu rekaciju roditelja u slučaju sklonost ka određenim bolestima ili patološkim stanjima.

Bobath koncept

Bobath koncept koji sprovode naši specijalisti je interdisciplinarna metoda zasnovana na detaljnoj analizi i razumijevanju senzomotornih funkcija, tonusa i obrazaca kretanja, te njegovog uticaja na svakodnevni život djeteta. Svako dijete ima svoje individualne potrebe i zahtijeva individualan program terapije. Prepoznavanjem, zatim inhibicijom patoloških obrazaca, ranim tretmanom i stimulacijom normalnog motornog razvoja, omogućavamo djetetu poboljšano izvođenje svakodnevnih aktivnosti.

Terapiju je važno započeti u što ranijem periodu, tokom prve godine života. Nakon potpune anamneze i dobre analize, neurokineziološkog ispitivanja, dijete uključujemo u stimulativne tretmane koji će da podstaknu normalan motoran razvoj.

U našem zdravstvenom centru tretiramo bolesti djece koje se najčešće mogu podijeliti na:

  • Urodjene i stečene mane i deformitete kukova, kičmenog stuba i grudnog koša i stopala,
  • Oboljenja, stečene deformitete i povrede usled porođaja kao što su: tortikolis ili krivi vrat, paraliza pleksus brahijalisa, skolioze i kifoze, deformiteti stopala, loše držanje.

U našem centru, takodje, nastojimo da obučimo roditelje kako da postupaju sa djetetom kroz svakodnevnu rutinu (hendling) u cilju stimulacije normalnih obrazaca kretanja.